yangın büyük bir düşmandır, önleminizi alınız!


Hizmetlerimiz

Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri
Konvansiyonel yangın algılama sistemleri, karmaşık olmayan ve adresli sistemlere göre daha az fonksiyon içeren bir yangın algılama sistemi çeşididir.
Konvansiyonel sistemlerde her bir cihazın ayrı ayrı izlenme ve kontrol edilme özelliği yoktur. Bu sebeple cihaz bazında değil bölge (hat) bazında algılama veya
izleme yapabilirler. Çok fazla algılama sistemi ekipmanı içermeyen, nispeten küçük alanlar için ekonomik ve basit çözümler sunması nedeniyle genellikle
tercih edilirler. Konvansiyonel tipteki paneller bölge (zone) sayısına göre seçilir. Konvansiyonel tipteki panellerin 2 bölgeli, 4 bölgeli, 8 bölgeli vb versiyonları
vardır. Her bölgeye bağlanabilecek cihaz sayısı üreticiye göre farklılık gösterebilir ancak genellikle bölge başına 20-30 cihaz civarındadır.
Konvansiyonel Algılama Sistemi Bileşenleri;
Yangın Algılama Paneli
Duman Dedektörü
Isı Dedektörü
Kombine Dedektör
Beam Dedektör
Yangın İhbar Butonu
Sesli-Işıklı Uyarı Cihazı (Siren, Flaşör vb.)

Adresli Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Adresli Yangın Algılama Sistemleri
Adresli yangın algılama sistemleri, günümüzde bir çok alanda kullanılan ve yangın durumunu detaylarıyla birlikte ilgililere bildiren sistemlerdir. Sistem
merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir yangın algılama paneli ve bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Sistemdeki
bileşenlerin her biri kendine özgü bir adrese (kimlik bilgisi) sahiptir; dolayısıyla alarm bilgisi cihaz bazında alınır. Yüksek katlı binalar, geniş hacimli yerleşkeler,
havalimanları, ticari binalar veya konutsal alanlarda adresli algılama sistemleri kullanılabilir.
Büyük hacimli yapılarda can kaybının en aza indirilmesi için yangın danışmanı tarafından tasarlanan yangın tahliye senaryoları sistem üzerine yüklenerek
çalıştırılabilir. Üretici firmanın özelliklerine göre dijital adresli, analog adresli, interaktif adresli gibi panel-saha bileşenleri arasındaki haberleşmeye göre farklı
tipleri bulunur.
Tümleşik bina yönetim sistemlerinin tek çatı altında yönetilmesinin gerektiği yerlerde yangın algılama sistemi uluslararası iletişim protokollerini kullanarak
diğer sistemlere bilgi aktarabilir ve/veya bilgi alabilir.
Adresli Algılama Sistemi Bileşenleri;
Adresli Yangın Algılama Paneli
Adresli Duman Dedektörü
Adresli Isı Dedektörü
Adresli Kombine Dedektör
Adresli Yangın İhbar Butonu
Adresli Sesli-Işıklı Uyarı Cihazı (Siren, Flaşör vb.)
Adresli Giriş /Çıkış Modülü
Adresli Röle Çıkış Modülü
Adresli Siren Kontrol Modülü

Yangın Güvenlik Sistemleri Periyodik Bakım

Bakım & Arıza Giderme
Bir işletme doğru ve kaliteli yangın söndürme sistemlerine sahip olsa bile bu sistemlerin periyodik bakımlarını yaptırmadığı durumda bu sistemlerin
çalışmama riskleri oluşur.
Riskleri ortadan kaldırmak, can ve mal kaybını önlemek için konusunda uzman ekiplerle uluslararası standartlara ve yerel yönetmeliklere uygun olarak
sistem bakımlarının yapılması gerekir.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap verebilecek teknik donanım ve kadroya sahip KURAL YANGIN GÜVENLİĞİ, teknik servis ve bakım / onarım
konularında kontratlı hizmet vermektedir.
Verilen Hizmetler
İşletmelerde yer alan yangın algılama ve söndürme sistemlerinin periyodik bakım, onarım ve test işlemlerinin yapılarak kontrol raporlarının düzenlenmesi,
Periyodik olarak işletmelerde incelemelerin yapılması ve sistemlerde oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması,
Teknolojik gelişmelerin mevcut sistemlere engtegre edilmesiyle mevcut sistemlerin revize edilerek daha uzun ömürlü kullanımının sağlanmasıdır.
Bir işletmede farklı tip yangın algılama ve söndürme sistemleri yer alabileceği için tüm sistemlerin bakımları aynı periyot ve prosedür ile yapılmayabilir.
Bu yüzden farklı tipteki yangın korunum sistemlerinin bakım programlarının içerik ve zamanlamalarının farklı olarak belirlenmesi gerekir. Sistem tipine
bağlı olarak takip edilecek standartlar da değişebilir.
Bazı ürün ya da sistemler için ilave olarak üreticinin tavsiye ettiği özel prosedürler de dikkate alınarak ekipmanların daha uzun süre boyunca hizmet
vermesi sağlanabilir.

Projelendirme ve Danışmanlık

Proje & Tasarım
KURAL YANGIN GÜVENLİĞİ, tasarım ve projelendirme konusunda tecrübeli kadrosuyla tüm proje, tasarım ve hesap çalışmalarını kendi bünyesi çözümleyebilmektedir.
Tasarım ve projelendirme çalışmaları yapılırken Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve NFPA, FM, EN, ISO gibi uluslararası standartlar baz alınmaktadır.
Yapılan Çalışmalar
Yangın sistemleri tasarım uzmanı mühendislerimiz tarafından tasarım öncesi mimari projelerle birlikte saha ön keşif çalışmalarının yapılması ve detayların yerinde
incelenmesi,
Yerel yönetmelik ve uluslararası standartlara göre tesislerin kullanım özelliklerine uygun bölüm bölüm risk gruplarının belirlenmesi,
Belirlenen risk gruplarına göre uygun sistemlerin onaylı ürünlerle birlikte tasarlanması ve optimizasyon çalışmalarının yapılması,
Yangın senaryolarının oluşturulması ve müşterilerin beklentilerine göre ilave önlemlerin dahil edilmesi,
Tasarlanan sistemlerin mühendislik hesaplarının (hidrolik hesaplamalar) yapılmasıdır.

Pompa Grubu Bakım - Onarım

Yangın Pompa Sistemleri
Yangın pompa sistemleri, söndürme sistemlerinin tasarımı sonucunda hesaplanan kritik su debisini ve
basıncını karşılamak amacıyla kullanılırlar.
Sprinkler, yangın dolabı, bina içi ve bina dışı hidrant sistemleri gibi basınçlı suya ihtiyaç duyan tüm
sistemlere gerekli debi ve basınçta suyu sürekli olarak iletirler.
Yangın Pompalarının Diğer Hidrofor Gruplarından Ayıran Temel Özellikler Nelerdir?
Yangın pompaları su hidroforlarından farklı olarak yataya paralel çalışma eğrilerine sahiptirler. (Debi-basınç optimizasyonu)
Yangın pompa sistemleri ana pompalar ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak temin edilir.
Yangın pompalarının enerji kesintilerine karşı tedbir alınarak en kötü senaryoda dahi çalışmaları sağlanır.
Yangın pompalarının periyodik test ve bakımlarının yapılması zorunludur.
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve NFPA20 ‘ye Göre Pompa Seçim Kriterleri Nedir?
Yangın pompaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken en temel 3 faktör;
Pompa anma debi değerinin 150% ’sine çıktığı anda elde edilen basınç değeri, anma basınç değerinin 65% ’inden az
olmamalıdır.
Kapalı vanaya karşı (%0 debide) elde edilen basınç değeri, anma basıncının 140% ’ından fazla olmamalıdır.
Referans değerlere göre (kW / hP) beyan edilen debi ve basınç değerlerini sağlayacağına ve kullanım amacına uygun
olarak üretildiğine dair onaylanmış olmalıdır.
Yangın Pompa Tipleri Nelerdir?
A- Emiş Tipi ve Fiziksel Özelliklerine Göre
Uçtan Emişli Yangın Pompaları
Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompaları
Dikey Türbin Tipi Yangın Pompaları
B- Sürücü Tipi Göre
Elektrik Motorlu Yangın Pompaları
Dizel Motorlu Yangın Pompaları
Bu sistemler için dünyda en çok tercih edilen tasarım standartları NFPA20 ve EN12845’tir.
Tasarımların tüm sistemi ve ekipmanlarını kapsayacak şekilde aynı standarda göre yapılması ve ürün tiplerinin buna göre
seçilmesi gerekmektedir.
Sistemlerin UL, FM, VdS gibi uluslararası akredite kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onay almış olması çok önemlidir.
Yangın pompa sistemlerinin relief vana, waste cone, akış ölçer, manometre, vakummetre, test vanaları vb bir çok
yardımcı çevre ekipmanları bulunur.
Bu çevre ekipmanlarının tip ve özellikleri ana pompaların (asıl – yedek) debi ve basınç değerlerine göre belirlenir.

Yangın Eğitimleri

Yangın Eğitimleri Dayanağı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin,
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;
1- Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
2- İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
3- Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin iş yerinde iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce
imzalanarak belgelendirilir”.
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin
oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.
Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü yangın, acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla Yangın
Eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.
Temel Yangın Eğitimi
AMAÇ : Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış
biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek
Eğitime Katılacaklar : Tüm Personel
Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.
Süre : 4 Saat (2 Saat Uygulamalı)
Kapsam :
Yangın teorisi (yanma)
Yangın önleme tedbirleri
Yangın sınıfları
Yangın söndürme yöntemleri
Yangın sınıfına göre kullanılacak söndürücüler
Her personelin mutlaka bilmesi gereken hususlar
İleri Yangın Eğitimi
AMAÇ : İleri Yangın Eğitimi acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma ekipleri ile yangına müdahalede bulunacak personelin
yangının yapısını, ilerleyişini ve yangın yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda
uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemleri
Eğitime Katılacaklar : Acil durum yönetim planında görevli tüm personel

Verilecek Sertifika :
Süre : 1 Gün / 8 Saat (3 Saat Uygulama)
Kapsam
Temel yangın eğitimi
Yanmanın oluşumu ve yangın
Yangının safhaları
Yangınla mücadele yöntemleri
Tesislerde yangın riskleri
Yangın söndürücü maddeler
Yangın söndürme cihazları ve kullanımı
Yangında insan davranışı
Yangın ve insan sağlığı
Tesislerde yangın organizasyonları
Yangın ve sonrasında ortam tehlikeleri
Yangın anında tahliye
Yangında ilk yardım uygulaması
Personel koruyucu donanımlar
Yangın türleri
Özel Yangın Eğitimi
AMAÇ : Özel ihtiyaçlara göre tasarlanarak uygulanır. Uzmanlar sizlerle birlikte ihitaçları saptayarak, uygun çözümler bulup, size özel eğitim planması yapılır.
Örnek Eğitim; Tehlikeli Maddeler
Amaç : Endüstri, taşımacılık veya depolama gibi alanlarda çalışan personelin tehlikeli maddelerle çalışma koşulları, sağlık üzerindeki etkileri, depolama ve taşıma
kuralları, kazalara karşı mücadele yöntemleri konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlanmak
Süre : ihtiyaca göre saptanır.
Kapsam
Tehlikeli madde kavramı
Tehlikeli madde türleri
Tehlikeli madde depolama koşulları
Tehlikelli madde işaretlemesi
Tehlikeli maddeler ve insan sağlığı
Tehlikeli madde kazalarına müdahale
Yanma, patlama, sızıntı, yayılma genel bilgileri
Tehlikeli madde kazalarının önlenmesi
Yangın Ekibi (Söndürme Ekibi) Eğitimi
Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
İşletme içinde yangın avcısı ve yangın önleyici faaliyette bulunma
İşletmede mevcut tüm söndürme malzemeleri ve cihazları kullanarak söndürme işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak
Dumanlı ortamda hareket tarzlarını öğrenmek
Söndürme ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerini öğrenmiş olmaları
Alınması gereken eğitimler:
Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum planı Eğitimi
İleri Yangın Eğitimi
Söndürme Ekibi Eğitimi
Eğitim İçeriği:
Temel yangın bilgisi eğitimi
Yangın Söndürme cihazı ile temel yangın söndürme uygulaması
ileri yangın bilgisi eğitimi
İşletmede bulunan tüm yangın söndürme cihazları ve malzemeleriyle yangın söndürme uygulaması
Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
Temiz hava cihazı kullanılması
Tam teçhizatlı olarak yangın söndürme ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları
Acil Durum Planı Eğitimi: *Acil durum Planının anlatılması *Senaryolar üzerinden tatbikat uygulamaları
Acil Durum Planı Söndürme Ekibi Eğitimi:
Acil durum planında yer alan söndürme ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki söndürme ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının
yapılması
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Yangını İlk Gören Kişi Eğitimi
Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
Olayı ilk gören kişi reaksiyonu göstermesi
Alarm vermesi
Yangın söndürme Cihazı ile yangına doğru ve etkin müdahale etmesi
Söndürme ekibi olay yerine gelince olay yerini profesyonel ekibe bırakması
Yangın müdahale edilemeyecek kadar büyük ise ,önemli evrakları yanına alarak yangının başka bölgelere de yayılmasını önleyici tedbirler alması
Alınması gereken eğitim:
1- Temel Yangın Eğitimi:*Temel Yangın Bilgisi Eğitimi *Yangın Söndürme Cihazıyla Temel yangın söndürme uygulaması
2- Acil Durum Planı Eğitimi: *Acil Durum Planının Anlatılması *Senaryolar üzerinden eğitim salonunda tatbikat uygulamaları
Hedef Kitle: 25’er kişilik gruplar halinde tüm işletme Personeli
Eğitim Süresi: Her bir grup için 4 saat (1/2 Gün)
Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatları
Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve
değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun
yetkililerine sunulur.
Tatbikat Süresince Kamera ile Çekim Yapılacak Yerler;
Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
Fabrika – Tesis – işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve toplanma alanlarına gidişleri
Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat
kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları

Yangın Risk Analizi Desteği

Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek
amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en
güvenilir şekilde yapmakta ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin
toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında
deneyimli ve İzmir İtfaiye Müdürlüğünde aktif görevli sertifikalı uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.
Uygulama:
Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.
Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol
odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor
hazırlanması.
Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.
Yangın senaryolarının hazırlanması.
Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.
“Acil Durum Planı” hazırlanması (tepki planı)
Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.
Yangın uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme neticesinde, müşteri için olması gereken efektif yangın ihbar ve müdahale sistemi projesi
hazırlanacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun yeterlilikte hazırlanacak olan proje içerisinde, olması gereken malzemenin niteliği ve görevi
detaylı olarak belirtilecektir.

Yangın Ekiplerinin Oluşturulması ve Tatbikat Desteği

Yangınla mücadele emir komuta zinciri içinde organizasyona ihtiyaç duyar. Organizasyondaki her kesin görevi ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina ve tesis ve işletmelerden sahip ve yöneticileri sorumludur. Çalışma saatleri içinde görevli sayısının ve o binadaki en büyük amirin takdirine göre, bu görevi başarı ile yapabilecek uygun bir kişi yangın güvenlik amiri olarak seçilir veya atanır. Vardiya çalışan iş yerlerinde uygun görüldüğü takdirde bu görev vardiya amirlerine verilir. Yangın güvenlik amirleri çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar yangına karşı aldırılmış olan güvenlik önlemlerinin kontrolünden, bakımından varsa eksikliklerin giderilmesinden, ekiplerde görev alacak elamanların seçiminden, onlara verilecek görevlerden, tüm eğitim ve tatbikatlarından sorumludur. Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, Hizmetli sayısı 2 den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazı ile bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık, sık kontrol edilmesi sağlanır. Bir iş yerinde yangınla mücadele etmek için yangın güvenlik amiri sorumluluğunda müdahale ve tahliye olmak üzere iki ayrı organizasyona gidilir. Aslında organize edilmiş bir tahliye ekibi yoktur. Kurumda çalışan herkesin yapacağı görevler belirtilmelidir. Kurumlarda oluşturulacak müdahale ekipleri, Binalarının yangından korunması hakkındaki yönetmelik, (Yayımlandığı R.Gazetenin Tarih:19/12/2007 No : 26735) (Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/11/2007 No : 2007/12937) 126.127.128. md. Göre
ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ
30m,50, yüksek binalar ile, içerisinde 50 kişinin çalıştığı iş yerlerinde ve 200 kişinin yaşamış olduğu sitelerde şu ekiplerin kurulması kanun gereğidir.
SÖNDÜRME EKİBİ, 3 KİŞİ
KURTARMA EKİBİ 3 KİŞİ
KORUMU EKİBİ 2 KİŞİ
İLK YARDIM EKİBİ 2 KİŞİ
Bu ekipler o iş yerinin en büyük amirin onayı ile kurulur. Her ekibin başında bir ekip şefi bulunur Ekip şefleri, amire karşı sorumludur. Ekipte görevli olan personeller kapsamlı bir şekilde eğitimden geçirilir, Ekipte görevli olan personellerin isimleri, adresleri, tlf numaraları, bir tablo içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Ekip listeleri her altı ayda bir güncellenir. Ayrılan personellerin yeri hemen doldurulur ve aynı eğitim alması sağlanır. İşyeri sahibi isterse, başka ekipte oluşturabilir, Haberleşme ekibi, sosyal hizmet ekibi, Elektrik arıza ekibi, Su arıza tesisatçı ekibi gibi.
Söndürme ekibi;
Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mâni olmak ve söndürmek, Yangın ihbarı alan ekip, ekip şefleri nezdinde kendilerinin kullanımına ayrılmış olan araç, gereç ve malzemeleri alarak derhal yangına müdahale ederler. Söndürebiliyorlarsa söndürürler, söndüremiyorlarsa, müdahaleden dolayı zararı en az seviyeye indirirler. Şehir itfaiyesi gelirse, şehir itfaiyesi emrine girerler, Şehir itfaiyesi amiri, yangının büyüklüğüne ve tehlike durumuna göre, bir değerlendirme yaparak, bu ekiplerin bir kenara çekilmesini isterse, bir kenara çekilirler. Bu ekipler, diğer ekiplere yardımcı olurlar. Veya itfaiye amirinin vermiş olduğu diğer görevleri yaparlar.
Kurtarma ekibi;
Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, Kurtarma ekibinde görevli olan kişiler, bir yangın ve doğal afet esnasında ilk önce can, daha sonra kurtarılacak eşyaların öncelik sırasına göre mal kurtaracaklar. Kurtarma ekibi, bir yangın esnasında tahliye yollarını iyi bilmeli, kurtarma işlemini buna göre planlamalıdır. Kurtarma işlemi en son çıkıştan itibaren, aranan, kayıp olan kişinin çalıştığı merkeze doğru hareket etmelidir. Kurtarma ekibi, yaralı taşımı usullerini iyi bilmelidir. Yangında ilk kurtarılacak eşyalar, çuvallara ve kolilere konularak taşınmalı, Değerli eşyalar zimmetle, koruma ekibine teslim etmelidir.
Koruma ekibi;
Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, Etrafı güvenlik çemberine almak, Koruma ekibinde görevli olan personeller mümkünse resmi kıyafet taşıyan kişilerden oluşturulmalı, Kurtarma ekibince getirilen eşyaların, hangi birimleri ait olduğun iyi bilmeli, Hangi eşyaların hangi personel tarafından kendine teslim edildiğini takip etmeli, Zimmetle almış olduğu eşyaları da, yine zimmetle ilk sahibine teslim etmelidir. İtfaiyenin konuşlanmasına yardımcı olacak, Panik engellenecektir. İtfaiyeyi karşılamak ve yönlendirmek için sokak başına kadar veya cadde başında beklemek, Sokak içinde, park eden araçlar varsa kaldırtmak, Kurum araçları anahtarlarını mutlaka teslim almak veya sahiplerini bilmek, acil durumlar için tlf, kayıt altına almak, Araç plakalarını kayıt altına almak, İtfaiye ve ambulans araçlarının olay yerinde manevra kabiliyetini engelleyici ne varsa onları ortamdan uzaklaştırmak. Çalıştığı kurumu iyi bilmek ile görevlidir.
İlk Yardım ekibi;
Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. Kurtarma ekibinin, getirmiş olduğu yaralıları, öncelik sırasına göre, ilk yardım yapmak veya ambulans ve doktorla hastaneye sevk etmek, Hastaneye sevk edilmiş olan hastaları takip etmek, (yaralı durumuna göre) Hangi hastaneye gittiğini öğrenmek ve ya, hangi saatte, hangi plaka ile sevkinin notunu almak. 112 mi yoksa, özel ambulans mı, Son gelişmeleri hakkında, hasta yakınlarını bilgi sahibi yapmak, Kurum yetkili amirine veya koordinatöre devamlı son durum hakkında bilgi vermek ile görevlidirler.

Makaleler

 • image description

  Yangından Korunmada Iot (Nesnelerin İntern...

  Yangından Korunmada Iot (Nesnelerin İnterneti) Sistemlerinin Önemi

  Yangından korunmada dijitalleşme ve yeni teknolojilerin tamamlanması, yangın güvenlik sistemlerimizi daha etkin,
  sürdürülebilir hale getirebilir. IoT fiziksel nesnelerin birbirine veya daha büyük sistemlere bağlı olduğu ve aralarında
  haberleşen bir iletişim ağıdır.
  IoT, akıllı televizyonlarda, akıllı aydınlatmada, akıllı buzdolaplarında veya akıllı arabalarda kullanılmaktadır. Ancak
  IoT, bir yangın güvenlik sistemine dönüşme şeklini oluşturabilir ve modernize edebilir.
  Nasıl mı? IoT tarafından merkezi olarak bir araç yazılımının kullanımı, bir bilgisayar yazılımı tarafından otomatik
  olarak gerçekleştirilir.
  Konvansiyonel bir yangın alarm sistemi, birbirine bağlı alarm sistemleri için kapsamlı ancak aralarındaki izleme ve
  bakım açısından genel olarak kapsamlı bir şekilde kurulabilir.
  IoT, yangın algılama ve yaşam alanları arasında daha hızlı ve kapsamlı bir bağlantı kurar. Acil bir durumda tesisteki
  tüm yangın güvenlik sistemine tek bir cihazdan, tek bir yerden hatta akıllı telefonlarından ulaşılabilmesini sağlar.
  Video Duman Algılama ve Video Alev Algılama
  Duman ve alev alıcıları, yangından koruma sistemlerini tetikleyebilecek ve kapsamlı bir şekilde tahliye edilebilecek,
  erken uyarı için çok önemli bir rol içerir.
  Büyük Veri ve Öngörülü Analiz
  Büyük sıralama grupları, bize risk analizlerinde iyileştirme alanları sağlar. Şu anda Büyük Veri analizlerinin olayları
  hakkında kesinkes tahminler sağlayıp, araştırılmaktadır.
  Eğer hayata geçirilirse, bu tür programlamalar, acil yardım için gereken süreyi planlamak ve yangın mağdurlarının
  yardımı ile saha planlamasını yapmak için kullanılabilir.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişi...

  İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

  Son dönemlerde yaşanan iş kazalarının sakatlanma ya da ölümle sonuçlanmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği
  konusu sıkça duyduğumuz ve toplumda farkındalık yaratmış bir konudur. ‘’İSG’’ olarak kısaltılmış bu kavram
  genel anlamı itibariyle; çalışanları korumaya yönelik yapılan uygulamalar ve incelemelerin kanun ve
  yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur. İş güvenliği; iş yerinde işin yürütümü sırasında çalışanlara sağlıklı
  ortam sağlamak, çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, iş ve işçi arasında mümkün olan en
  iyi uyumu temin etmek, oluşabilecek riskleri tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, çalışma ve üretim verimini arttırmaktır. İş sağlığı ve
  güvenliği ise, işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık
  sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun
  gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının,
  ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve
  koşulları inceleyen bilim dalı olarak da tanımlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel anlamdaki ilk
  gelişmeler 1713 yılında İtalya’da yayınlanan Bernardino Ramazzini’nin ‘’De Morbis Artificum Diatriba’’ adlı
  kitabı ile başlasa da konunun gelişimi İngiltere’de olmuştur. Ülkemizde çalışan insanı koruma hareketleri 1865
  yılında yayımlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve onu izleyen Maadin Nizamnamesi ile başlamıştır. 100
  maddeden oluşan Dilaver Paşa Nizamnamesi günlük çalışma süresini 10 saat olarak belirlemiş; işçilere çalışma
  süresinin dışında dinlenme süresi verilmesini, yatacak yer sağlanmasını, işçi ücretlerini öncelikli olarak
  ödenmesini ve işe hazır bekleyen işçilerin çalıştırılmasalar bile ücret ödenmesini düzenlemiştir. Nizamnamede iş
  kazalarından söz edilmemiş ve bunlara karşı önlem alınması üzerinde durulmamıştır. Maadin Nizamnamesi’nde
  ise, bütün madenlerde çalışanların güvenliği ile ilgili çeşitli hükümleri düzenleyen bir mevzuat hazırlanmıştır. Bu
  nizamname ile kömür madeni iş kolunda, o devirde yürürlükte bulunan zorunlu çalışmayı ortadan kaldırılmış ve
  bu suretle çalışmanın ekonomik yönlerinin yanında insani yönlerine de değer verilmesi vurgulanmak istenmiştir.
  “Endüstri Sağlığı” konusunun bütün yönleriyle ele alınması Cumhuriyet döneminde gerçeklemiştir. 1920’de
  TBMM’nin kurulmasıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusu dile getirilmiş ve bu tarihten itibaren çeşitli yasal
  düzenlemelerle desteklenmiştir. 1921’de Sakarya Savaşı sırasında çıkarılan “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden
  Amelesi Hukukuna Müteallik Kanunu” maden işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler
  geliştirmiştir. Daha sonra 8 Haziran 1936’da 3008 sayılı İş Kanunu içerisinde de temel iş sağlığı ve güvenliği
  hükümleri yer almıştır. Sanayileşmenin hızla yaşandığı Soğuk Savaş dönemlerinde ise iş sağlığı ve güvenliğinin ön
  sıralarda yer aldığını söylemek pek de mümkün değildir. 1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu, Anayasa
  Mahkemesi tarafından iptal edilmiş; 1971’de çıkarılan 1475 sayılı İş Kanunu içerdiği tüzük ve yönetmeliklerle
  1970,80,90 ‘lı yıllara iş sağlığı ve güvenliği alanının gereksinimleri açısından ışık tutmuştur. yüzyılın başlamasıyla
  gelişimi ve ilerlemesi daha da hızlanan teknoloji, sanayi ve endüstri koşulları yeni çalışma mevzuatlarına
  gereksinimi arttırmıştır. Avrupa Birliği’nin ülkemizin adaylık statüsünü tanımasıyla 2003’te 4857 Sayılı İş Kanunu
  çıkarılmıştır. Bu kanunun Avrupa Birliği’nin 89/391/EEC direktiflerine göre uyarlanıp 2003 ve 2004’te sırası ile
  yayımlanmıştır. Ülkemizde modern hüküm ve mevzuatlarla donatılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  1 Ocak 2013 tarihinde beri yürürlüktedir ve kullanımı özveri ile sağlanmaktadır. İşyerlerinde daha az iş kazası,
  daha fazla iş güvenliği için bu yükümlülüklere göre hareket etmek hem işverenin hem de çalışanın en birinci
  görevidir.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Elektrik Kaynaklı Yangınlara Karşı Nasıl Ö...

  Elektrik Kaynaklı Yangınlara Karşı Nasıl Önlem Alınır?

  Günümüzde en çok kullandığımız enerji kaynaklarından biri olan elektriğin yol açtığı yangınlara dikkat çeken uzmanlar, eski binalardaki elektrik tesisatlarına dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemin şartlarına uygun olan elektrik tesisatının günümüzdeki elektrik tüketimini karşılamadığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun yangın riskini artırdığını vurguluyor. Yangınların önlenmesinde elektrik tesisatının düzenli kontrol edilmesi, “kaçak akım rölesi“ diye adlandırılan elektronik otomatik devre kesicinin kullanılması, uzatma kablolarının sabit hale getirilmesi tavsiye ediliyor. Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, elektrikten kaynaklanan yangınlara ilişkin bilgi vererek uyarılarda bulundu. Elektrikli ısıtıcılar 30 kat enerji sarf ediyor Elektriğin günümüzde en çok kullandığımız enerji kaynağı olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Elektriksiz yapamadığımız gibi, elektrik tüketimimiz de her yıl gittikçe artmaktadır. Bu artış doğrusaldan eksponansiyele doğru yönelme eğilimi de göstermektedir. Kış aylarında ise ısınma amaçlı elektrik kullanımı da yoğun şekilde artmaktadır. Üstelik bir elektrikli ısıtıcı normal bir aydınlatmanın yaklaşık, 20 ile 30 katı enerji sarf etmektedir. Elektriksel yükü, kullanıldığında önemli ölçüde artırmaktadır” dedi.
  Eski binaların elektrik tesisatlarına dikkat! Bundan 30-40 yıl veya daha önce inşa edilen binalarda yapılan elektrik tesisatlarının o günün elektriksel yüküne ve gücüne göre tasarlandığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Bu şekildeki eski bina stokumuz da çoktur. Günümüzün koşullarında ise bu elektriksel yük çok önemli ölçüde artan tüketim ile birlikte yükselmiş durumdadır. Örneğin 30 yıl önce evlerimizde bir televizyon, bir buzdolabı bazen bir çamaşır makinası varken, bugün birçok evde iki veya daha fazla televizyon, çamaşır makinasına ek kurutucu makine, bulaşık makinası, derin dondurucu, mikrodalga fırın vb. bulunmaktadır. Yani elektrikli eşyalarımız artarak elektrik tüketimimizi de artırmıştır. Buna karşılık kullandığımız tesisatlar ise eski kapasitesine uygundur” diye konuştu. Elektriksel yükün artması tehlike oluşturuyor Aynı durumun sanayide de geçerli olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Bugün üretim miktarı arttıkça, elektrik tüketim miktarı da artmaktadır. Elektriksel olarak yükün ve gücün artması tesisat üzerindeki kabloların ısınmasına, ayrıca geçişlerdeki bağlantı noktalarında da gevşemeler nedeniyle ark dediğimiz kıvılcımlar şeklinde atlamalara yol açmaktadır. Bu arkların sıcaklıkları 700 oC’tan 1.500 oC’lara kadar ulaşmakta bu da çevrede tutuşabilecek bir materyal bulduğunda yangın riskine yol açmaktadır” uyarısında bulundu.
  Seyyar uzatma kablolarına dikkat! Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Sigortaların ve prizlerin hatta fişlerin vidalar ile yapılan bağlantıları, buat dediğimiz elektriksel bağlantı ve köprüleme noktaları bu geçişlerde ve özellikle eski tesisatlardan kaynaklı gevşemeler ve ark atlamaları ile bu riske daha fazla sahiptir” diye konuştu. Seyyar, uzatma kablolarının da gerek evsel kullanımda gerekse endüstride çok miktarda kullanıldığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Bu kabloların mekaniksel etkiye açık olması ve kabloların içeriden zarar görmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yine bu mekaniksel etki sonucu oluşabilecek kablo zayıflamaları veya kopmalarında yine elektrik ark atlamaları ile yolunu tamamlamak isteyeceğinden yangın ile ilgili risk doğurmaktadır” uyarısında bulundu. Yangın risklerini önlemek için bu tavsiyelere dikkat! “Bu elektriksel yangın riskini neredeyse tamamıyla kolay şekilde önlemek elimizdedir” diyen Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Öncelikle mevcut tesisatlar yetkili bir elektrikçiye periyodik olarak kontrol ettirilmelidir. Yangın açısından baktığımızda yaklaşık 70 -80 yıldır gelişmiş ülkelerde kullanılan uluslararası literatürde “Artık Akım Cihazı veya Ark Hatası Devre Kesici“ olarak anılan günlük kullanımımızda ise “Kaçak akım rölesi“ diye adlandırdığımız mucizevi bir elektronik otomatik devre kesici bulunmaktadır. Bu, ark durumunda oluşacak elektriksel sinyal değişimini algılayarak saniyenin onda biri kadar kısa sürede devreyi otomatik olarak kesen bir cihazdır. Bu cihaz, İş Güvenliği mevzuatları kapsamında yaklaşık 10 yıldır sanayide kullanılmaya başlanmıştır. Bu cihazın kullanımını yaygınlaştırılması, evsel kullanımda da zorunlu hale getirilecek mevzuat anlamındaki adımların atılması ile yangın güvenliği önemli ölçüde sağlanacaktır. Tüm binanın ana panosuna takılacak bir adet cihaz bu binadaki her bölümleri veya daireleri koruyacak özelliktedir.”
  Uzatma kabloları sabitlenmeli Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, uzatma kablolarının sabit hale getirilmesi, kanalların içinden geçirilerek mekanik etkilere karşı korunmasının da başka basit bir önlem olduğunu belirterek “Kullandığımız elektrik yükünü de prizler arası mümkün olduğunca eşit dağıtım yaparak dengeleyebilir böylece bir noktaya çok yük bindirmemiş de oluruz” dedi. Yılda bir kere yangın tatbikatı yapılmalı “Elektrik yangınları sinsidir, basit önlemlerle üstesinden gelinebilir” diyen Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Yangın çıktığında hazırlıklı olmak için tatbikat yapılmalıdır. Yangın yönetmeliğinde bu tatbikatların sıklığının bir seneyi aşmayacak şekilde yapılması zorunludur. Tatbikatlar ile yangın anında nasıl davranılması gerektiğinin refleksi elde edilerek hızlı müdahale ve tahliye can kaybı ve yaralanma olmaması ile en az zarar amaçlanmaktadır. Bu tatbikatların hakkı ile yapılması senaryoların ileriki yıllarda geliştirilmesi, yangın sistemlerinin çalışırlığının denetlenmesi ve kontrolü önem arz eder” dedi. Kapı kapatılarak yangın hapsedilmeli Yangın çıktığında panik yapmadan yangından uzaklaşmak ve çıkış noktalarından en güvenli ve kısa yol tercih edilerek tahliye etmek gerektiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Yangını bazen bir kapıyı bazen bir kapı kapatarak hapsetmek, içerideki sınırlı oksijen ile baş başa bırakmak yangının yayılmasını önleyecektir. Yangın, havanın taşınımı ile çok hızlı yayılır. Yayılım engellenirse tahliyeye ve müdahale edenlere hatta itfaiyeye zaman kazandırır. İş yerlerinde müdahale ve tahliye ekipleri mevzuata uygun şekilde kurulmalı ve bunlar da özel olarak eğitilmeli tatbikatlarda da etkinliği denenmelidir. Yangın anında
  asansörler kullanılmaz. Zehirli duman ve sıcak hava için baca görevi görürler ve çok insan maalesef buralarda can vermiştir. Merdivenlerinde pozitif basınçlandırılması bu sıcak hava ve dumanın buraya girememesi ve tahliye olanların can güvenliği için çok önemlidir” dedi. Yanmayan malzeme kullanımı önemli Binaların tasarımında ve inşasında yanmayan malzemeler kullanmanın yangın güvenliğinde en önemli kriterlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, “Güzel görünüyor diye özellikle dış cephelerde; alüminyum gibi yanıcı metallerden oluşan kompozit donatılar kullanmak, yangın güvenliğini zaafiyete düşürmektedir. Metal yangınları en zor müdahale edilen yangınlardır. Alüminyum, zor yanıcı sınıfına girer ama yanabilir. Özellikle elektrik arkının oluşturacağı ısı, bu metali tutuşturabilme yeteneğine sahiptir” uyarısında bulundu. Acil çıkış noktaları yangın anında çalışır durumda tutulmalıdır Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı: “Binalarda, yönetmeliğe uygun acil çıkış noktaları oluşturmak; bunları yangın anında çalışır durumda tutmak, yine binaları yangın kompartımanları şeklinde tasarlamak, yangın kapıları kullanmak, yangın alarm sistemleri ve teknolojik otomatik yangın söndürücüleri ile donatmak ve her an aktif tutmak en önemli önlemlerdendir. Ayrıca, haberli ve habersiz tatbikatları her yıl düzenli olarak uygun şekilde yapmak da yangın güvenliği için gereklidir. Unutmayalım yangın en sık karşılaştığımız bir acil durumdur, çoğu kez afet boyutuna ulaşmaktadır.”

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Yangın Pompa Grubu ve Kollektör Sistemleri

  Yangın Pompa Grubu ve Kollektör Sistemleri

  Yangın Pompa Grubu ve Kollektör Sistemleri Yangın gibi olumsuz durumların yaşanması halinde etkili bir söndürme ve korunma olanağı sağlayan Yangın Pompa Grupları ve Kollektör Sistemleri en çok tercih edilen yangın korunma sistemleri arasında gelmektedir. Bu sistemler kapsamında sabit boru tesisatının bulunması gerekiyor olmakla birlikte fabrika, okul, iş yeri, özel konut ve endüstriyel tesisler gibi alanlarda sistemin kullanılması mümkündür. Kullanılan alanların ve çevresel diğer faktörlerin yapısına göre çeşitlendirilen ve pek çok alternatif ile sunulan Yangın Pompa Grubu ve Kollektör Sistemleri gerekli olan debi ve basıncın oluşmasını sağlamaktadır. Bir diğer ismi Yangın Suyunu Basınçlandırma Sistemi olan bu sistemler kapsamında yüksek düzeyde tazyikli ve basınçlı su yardımıyla yangınlara müdahale edilebilmektedir. Yangın Pompa Grubu bileşenleri genel hatlarıyla şu şekildedir: • Ana, yedek ve jokey pompa • Denge tankı ve yangın grubu panosu • Manometre, çekvalf ve Vana • Şase, basın şalteri ve reliaf vana • Emme ve Basma Kollektörü Sırandan bir Yangın Pompa Grubu Sistem kapsamında yer alması gereken bileşenler bu şekildedir. Tüm bu bileşenlerin komplike bir şekilde kullanılmasıyla yangınlara etkili bir müdahale gerçekleştirilmektedir. Yangın Pompa Grupları Yangın Pompa Sistemleri genel hatlarıyla belirtilen bileşenler dahilinde otomatik yangın söndürme ve yangına karşı güvenlik oluşturma sistemleridir. Her bir bileşenin sistem içerisinde özel bir konumu ve işlevi bulunuyor olmakla birlikte sistemin çalışma prensibi yedek ve asil motorlara dayanıyor.
  olmasının yanı sıra aynı zamanda oluşabilecek kaçak durumlarının gözetilmesi adına da jokey pompa adı verilen sistem bulunmaktadır. Yangın Pompa Sistemleri kapsamında pek çok çeşit ve seçenek bulunuyor olmakla birlikte günümüzde yangın durumlarına karşı en çok tercih edilen sistemler olmaktadır. Bir kontrol panosu yardımıyla yönetilen bu sistemler genel hatlarıyla yangının söndürülebilmesi adına yüksek düzeyde basınç içeren suyu sağlamakla görevlidir. Çalışma prensibi belirtilmiş olduğu gibi motorlar yardımıyla olan bu sistemler dahilinde motor yakıtı konusunda bazı çeşitlerin tercih edilmesi de mümkündür. Yangın Pompa Grubu çeşitleri nelerdir? Yangın Pompa Grubu Çeşitleri Yangın Pompa Grubu çeşitleri genel olarak çalışma prensiplerine ve kullanım ihtiyaçlarına göre üç farklı gruba ayrılmaktadır. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretimi ve montajı yapılan bu sistemler temelde iki farklı motor yardımıyla kullanılabilmektedir. Yangın Pompa Grubu Sistemleri çeşitleri bakımından motor kullanım tercihleri; • Dizel Motorlar • Elektrikli Motorlar Şeklin de iki farklı yakıt tüketimi ve enerji kaynağı aracılığıyla kullanılabilmektedir. Yangın Pompa Grubu Sistemi çeşitleri ise şu şekildedir: • Uçtan Emişli Yangın Pompaları • Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Yangın Pompaları • Hat Tipi Yangın Pompaları Genel hatlarıyla bu şekilde çeşitlendirilirken Yangın Pompa Grubu Sistemleri yangın gibi olumsuz durumlarda yüksek düzeyde basınç sağlayarak acil ve etkili bir müdahale aracı olarak.
  kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu sistemlerin inşa edilebilmesi ve uygun bir şekilde kullanılabilmesi adına yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanarak dizayn edilmesi de gerekmektedir. Yangın Kollektör Sistemleri Yangın Kollektör Sistemleri ise Yangın Pompa Gruplarının en önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Kollektör en genel anlamıyla bir ya da daha fazla borudan gelen sıvı ve suların toplandığı ve buradan kullanıma geçtiği alanlar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yangın sistemleri içerisinde suların etkili bir şekilde dağıtılabilmesi adına bu sistemlerin aktif ve işlevsel olarak kullanılması son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu sistemler yardımıyla istenilen alanlara arzu edildiği ölçüde su dağıtımı yapılmaktadır ve suyun basınçlı bir şekilde diğer kanallara iletilmesi konusunda en önemli işlev bu sistemlere aittir.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Yangın Anında Yangından Korunma Ekipleri

  Yangından korunma ekipleri ve görevleri

  Yangından korunma ekipleri, umumi yerlerde görevli personelden, işyerlerinin özelliği, çalışan personel sayısı, yangınla mücadele araç gereçlerinin cins ve adetleri, dikkate alınarak kurulan ekiplerin görevlerinin özelliklerine göre ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.
  Ekiplerde Görevlendirilen Personelde Aranılacak Özellikler;
  Yaşı 20 ile 45 arasında, sağlık durumu bu hizmeti yapmaya elverişli olmalı.
  Askerlikle ilişkisi (sefer görev emri) olmamalıdır.
  Ekiplerde görevli personel, (TS 4156) ya göre görevleri ile ilgili kurslardan geçmiş olmalıdır
  Yükseklik korkusu,
  Karanlık korkusu, olmamalıdır.
  Acil müdahale ekiplerinin koruyucu malzemeleri;
  1- Isıya dayanıklı elbise
  2- Siperlikli baret
  3- Ön kısmı çelik takviyeli çizme, bot
  4- Eldiven,
  5- Teneffüs cihazı
  6 -Battaniye
  7- Kurtarma ipleri
  8 - Kar maskesi,
  9 - Baret lambası
  10 - El lambası
  11 - Sedye
  12 - Karabina
  Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD);
  Nomex, Kask, çizme, eldiven, Teneffüs cihazı, Koruyucu başlık, bunların hepsine birden KKD denir.
   KKD, lar, Tam koruma sağlamalıdır. Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanımı, bakımı ve temizliği kolay ve pratik olmalı, İş yeri koşullarına uygun olmalı, Uluslararası kullanım kriterine uygun olmalıdır. Kullanım esnasında erimemeli, alev almamalı veya yanmaya devam etmemelidir. Hasar görmüş kıyafetler kesinlikle kullanılmamalı, Tamir gerektiren, kıyafeti kendi imkanlarınızla tamir edilmemeli, Kıyafetlerin tasarım ve beden ölçüleri ile oynamayın, bedeninize göre küçültmeyin, uluslararası standartlara göre yapılmış tasarım ve beden ölçülerine uyulmaması hayatınızı tehlikeye atabilir. Koruyucu kıyafetler her kullanımdan sonra, görevi bırakırken veya devrederken mutlaka kontrol edilmelidir. Değişik kullanıcılar var ise, mutlaka devir teslime dikkat etmeli, Kişiye ait olan donanımlar kendi dolaplarında kapılı olarak muhafaza edilmelidir. Koruyucu giysilerin iç kısmında mutlaka tanımlayan bilgileri içeren etiket olmalıdır. Bu etikette; Kıyafetin uluslararası kriterlere uygunluk bilgisi
  • İmalatçının adı, Üreticinin kimlik ve seri numarası
  • Üreticinin adresi, Hangi ülkede üretildiği
  • Kıyafetin üretildiği tarih, Kıyafetin model adı, numarası veya tasarım tipi
  • Yapım malzemelerinin adları ve karışım oranları
  • Bakım ve yıkama bilgileri bulunmalıdır.
  Nomexs Yangına yaklaşım elbisesi:
  Vücudu, kol ve bacakları, Isıya, Kesilmelere, Sıyrıklara Darbelere karşı korurken, bazı kimyasallara karşı da sınırlı bir koruma sağlar. Nomex malzemeden imal edilmiştir. Nomex (meta – aramit )ve kevler (para- aramit) gibi iki maddenin değişik oranlarda karışımından oluşur. Koruyucu elbiseler ceket ve pantolon olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Ceket yakası ense ve boğazı koruyacak şekilde tasarlanmış oymalı. Antistatiktir, rahat giyilip çıkartılabilmeli. Pantolon paçaları çizmeye rahat geçirilecek şekilde tasarlanmış olmalı. 800 C Isıya dayanıklıdır. Sıvıların dikiş yerlerinden içeri sızmasını engellemek amacıyla nem bariyerlerinin dikiş yerleri kaynak bant ile belirli sıcaklıkta kaynak yapılmış olmalı, Ceket bel bölgesini koruyacak uzunlukta ve itfaiyecinin sürünerek ilerlemesi durumunda sürünmeyi engellemeyecek kısalıkta tasarlanmış olmalı. Ceket ve pantolonun muhtelif yerlerine reflektör bant dikilmiş ve yapıştırılmış olmalı, İtfaiyecinin rahat taşıyabileceği ağırlıkta olmalı. Isı, alev ve yağmurlama testinden geçirilmiş olmalı.
  Koruyucu elbiseler 4 katmandan oluşur:
  1- Dış kumaş
  2- Nem bariyeri
  3- Isı bariyeri
  4- İç astar
  DIŞ KUMAŞ
  Ceket ve pantolonun en dışında bulunan kumaştır. Bu katman ısı, su, yağ ve kimyasal sıvıların belirli oranda içeriye girmesini engelleyen katmandır.
  NEM BARİYERİ
  Dış kumaşın altında bulunan hemen ikinci katmandır. Bu katman dışardan içeriye su geçirmeyen, içeriden dışarıya havalandırmaya (Vücutta oluşan nemin dışarıya atılması gibi) imkân sağlayan yüzeydir. Bu katman ihtiyaç halinde birinci katmandan oluşan DIŞ KUMAŞA lamine (presle yapıştırma) de edilebilir. Değişik tip ve kalitede nem bariyerleri mevcuttur.
  ISI BARİYERLERİ
  Bu katman nem bariyerlerinin hemen altında bulunan üçüncü katmandır. Bu katman dış kumaş ve nem bariyerlerini geçerek gelen ısı yüklü hava kabarcıklarını içine alarak absorbe eder. Değişik tip, ağırlık ve kalitede ısı bariyerleri mevcuttur. (Keçe ve Örgü ısı bariyeri v.b.)
  İÇ ASTAR
  Bu katman ısı bariyerinin hemen altında bulunan en içteki kumaştır. Bu kumaş vücutla temasta kolaylık sağlaması için imal edilmiş olup ısıya dayanıklı malzemeden dokunmuş
  Koruyucu kıyafetlerin temizliği:
  Koruyucu kıyafetlerin uygun şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için, imalatçı tavsiyelerine uyularak bakımlarının ve temizliğinin yapılması gerekmektedir Kıyafet alımlarında temizlik ve bakımın gerekirse yüklenici firma tarafından özel temizlik maddeleri kullanılarak yapılması koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Elbiselerin hizmet için hazır olmalarını sağlamak için bunlara uyulmalıdır. Normal şartlarda elbiseyi en azından 6 ayda bir temizleyiniz. Temizlik maddesi olarak klor içeren çamaşır suyu ve deterjanlar kesinlikle kullanmayınız. Klor oranı çok düşük olsa bile kıyafetin koruyucu özelliğini azaltır. Sıvı deterjanları tercih ediniz; toz deterjan kullanmayınız. Makinede yıkanacaksa yıkama suyu sıcaklığı 40ºC ve pamuklu/beyaz programında yıkanmalıdır. Yıkama işlemi sonunda, elbiseleri dışarıya aldıktan sonra hava sirkülasyonunun olduğu bir yere tersten asınız. Elbiseleri kurutma makinesinde kesinlikle kurutmayınız. Elbiseleri, güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayınız. Koruyucu kıyafetin dış kısmında yangınlardan sonra kalan çeşitli kimyasallar, yağlar, petrol ürünleri vb. artıkların ateşe maruz kaldığında tutuşmaması için kıyafetin üzerindeki bu tür artık ve kalıntıları temizleyiniz. Koruyucu kıyafetten istenilen verimi alabilmek için kıyafetin temizliği kirlilik durumuna göre yapılmalıdır. Her durumda aynı temizlik yöntemleri uygulanmamalıdır. Farklı temizlik aşamaları uygulanmalıdır. Bu aşamalar 3 çeşittir:
  1-Rutin Temizlik:
  Rutin temizlikte çok detaya girilmez. Kıyafet bu aşamada kullanım dışı bırakılmaz. Bu tür bir temizlikte ince kıllı bir fırça ile kıyafet üstten fırçalanarak genel olarak temizlenir. Toz veya çabucak çıkabilecek kirler bu yöntemle ortadan kaldırılmış olur.
  2-Gelişmiş Temizlik:
  Kıyafetin çamaşır makinesinde yıkanması gerektiği durumlarda uygulanır. Rutin temizlikte çıkmayan kirler bu aşamada yukarıda açıklanan makinede yıkama şartlarına uyulması koşuluyla özel deterjanlar kullanılarak çamaşır makinesinde yıkanabilir.
  3-Özel Temizlik:
  Rutin ve gelişmiş temizlik aşamalarında çıkarılamayan özellikle bazı kimyasalların, yağların, petrol ürünü gibi maddelerin kıyafette oluşturduğu artıkların temizlenmesi amacıyla yapılır. Özel temizlikte kıyafet kullanım dışı bırakılır. Bu tür bir temizliği bu konuda eğitimli kişiler veya yüklenici firma yapmalıdır. Eğer temizlik aşamasında kıyafetten artık ve kirler çıkmıyorsa kıyafet kullanıma verilmemelidir.
  KASK:
  Başı vurmalar, çarpmalar ve sıcak suyun neden olacağı yaralanmalara karşı korur, Yangın ve kurtarma olaylarında kullanıcının baş bölgesini darbe, kıvılcım ve sıvı kimyasallara karşı korur. Kaskın darbeleri emecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Kask, EN 443:2008 standardına uygun olarak üretilmesi gerekir. Kompozit malzemeden yapılan kask, kullanıcı için hafif olmalıdır. (ağırlığı 1.4 kg’dır.)
  Ana Gövde:
  Koruyucu ve darbe emici özelliğe sahip. Fosforlu yapısı yoğun dumanlı ortamda görünmesini sağlar. Dışı kompozit malzemeden, iç yapısı ise darbe emici poliüretandan yapılmıştır. Ayrıca, başa göre ayarlanabilen başlık ayar mekanizması da bulunmaktadır.
  Vizör (Yüz Siperi):
  Polikarbonat malzemeden yapılmıştır. Yüksek ortam sıcaklıklarında tam koruma sağlamaz. Yüksek sıcaklıkta erimeye ve şekil değiştirmeye başlaması itfaiye eri için tehlike habercisidir. EN 14458:2004 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
  Bağlantı Kayışları:
  Ayarlanabilir alev almaz malzemeden yapılmıştır. Kayışlar içte ve çene kısmında bulunur.
  Enselik:
  Deri veya alev almaz aramid kumaştan yapılmıştır. Enseyi sıcaklıktan ve çeşitli darbelerden korur
  Temizlik ve bakım :
  Kasklar, maksimum kullanım ömrü ve sağlamlık için uygun şekilde temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Diğer koruyucu donanımlarda olduğu gibi kaskların da temizlik ve bakım prosedürleri imalatçı firmalardan istenmelidir
  Uygun bakım ve kullanım için uyulması gereken noktalar şunlardır:
  Kaskın üzerindeki kirleri temizleyiniz. Kirler, ısıyı kabuktan daha hızlı emer, dolayısıyla giyeni daha şiddetli ısı şartlarına maruz bırakır. Kimyasalları, yağları ve petrol ürünlerini kasktan en kısa zamanda temizleyiniz. Bu maddeler, kaskın üst malzemesini yumuşatarak vurma ve elektrik yalıtıcı korumasını azaltır. Kaskın arka kısmında bulunan enselik kesinlikle çıkarılmamalıdır. Başa oturmayan kaskları tamir ediniz veya değiştiriniz. Kafaya oturmayan kaskların herhangi bir çarpma anında dayanma kapasitesi düşer. Askı sistemlerini (kayışlarını) sık sık bozulmalara karşı denetleyiniz. Gerekirse değiştiriniz. Hidrolik yağla temasa geçmiş kaskları kullanımdan çıkarınız ve kontrol ediniz. Bazı yağlar, kaska zarar verir ve kaskı zayıflatır. Olay yerinde uçan çeşitli partiküllerden ve kimyasallardan yüz kısmının ve gözlerin korunması için kaskın vizörü olay yerinde mutlaka indirilmelidir. Kaskın arka kısmında personelin adının yazılabileceği isimlik bölümü yer almalıdır.
  ÇİZME:
  Ayakları darbelere, sivri cisimlerin batmasına, saçılmış kimyasal maddelere, sıvıların etkilerine, yanıklara ve çarpmalara karşı korur. İtfaiyeci çizmesi EN 15090:2006 standardına uygun olması gerekmektedir. Deri, Nem bariyeri, Isı bariyeri ve İç astar olmak Üzere 4 katmana sahip olması gerekir. Kullanıcının ayağına sert cisimlerin batmasını engellemek için çizmenin taban ve burun kısmında çelik tabaka bulunmalıdır. Çizme tabanı ısıya ve aşınmaya dayanıklı ve kaymaz olmalıdır. Çizme elektrik geçirmemelidir. Çizme giyimini kolaylaştırmak için çizmelerin üst kenarlarında tutacaklar bulunmalıdır.
  ELDİVEN:
  Elleri ısı, kesik, sıyrık ve ezilmelere karşı korur. İtfaiyeci eldiveni EN 659 standardına uygun olması gerekmektedir. Dış kumaş, Nem bariyeri, Isı bariyeri ve İç astar olmak üzere 4 katmana sahip olması gerekir.
  • Dış kısmı ve uzun bilekliği geç yanan malzemeden yapılmalıdır.
  • Avuç içi kaymayı önleme amacıyla özel bir malzeme ile kaplanmalıdır.
  • Su geçirmez ve alev almazlık özelliğine sahip olmalıdır.
  • Isı bariyeri para-aramid malzemeden yapılmalıdır.
  Temizlik:
  Eldiveni deterjanla elde yıkayabilirsiniz. Beyazlatıcı deterjan kullanmayınız, yıkamadan sonra ütülemeyiniz. Yıkama sonrası açık havada kurutunuz ve kurumamış eldivenleri kullanmayınız.
  KORUYUCU BAŞLIK:
  Kask ve ceketin örtemediği boyun, kulak ve yüz kısımlarını korur. Koruyucu başlık, yüksek ısı ve direk alev temasında yanmaya dayanıklı, erimez nitelikte olup tüm dikişlerinde aramid iplik kullanılarak, interlock örgülü olarak EN 13911:2004 standardına uygun olarak üretilmelidir. Çift katlı üretilen başlık, maske ve kask ile kullanıma uygun esneklikte olmalıdır.
  Temizlik:
  Koruyucu başlığı kesinlikle kuru temizlemeye tabi tutmayınız! 40°C’yi geçmemek kaydıyla sıcak su ile yıkayabilirsiniz. Klorlu beyazlatıcılar veya bunları içeren deterjanlar kullanmayınız. Fazla suyunu atmak için başlığı sıkmayınız. Kuru bir yerde ve gölgede düzgün ve sererek kurutunuz. Herhangi bir hasar durumunda tamir ettirmeyiniz; hemen yenisiyle değiştiriniz.
  SOLUNUM CİHAZI :
  Yüzü ve solunum sistemini zehirli hava ve yanma ürünlerine karşı korur.
  Neden kullanırız:
  Akciğerlerimizin ısı, duman ve zehirli gazlardan etkilenmemesi için, Kazazedelerin aranması ve kurtarılması için, Yangın kaynağının bulunması için, Solunum yollarımızın korunması için, Isının yüz bölgesine verebileceği hasarı azaltmak için, Uçan cisimlerin yüz ve göz bölgesine zarar vermesini engellemek için kullanılır
  Solunum cihazları 3 ana parçaya ayrılır:
  1- maske,
  2- 2- sırtlık,
  3- 3- tüp
  Maskenin kısımları:
  Dış maske:
  Özel bir lastikten yapılmış dış çerçeveden oluşan lastik vasıtasıyla sızdırmazlık özelliği taşır ve önünde bulunan plastik bir cam vasıtasıyla yangın yerinde önümüzü görmemizi sağlar
  İç maske: iç maskenin faydalarını üç kısımda toplayabiliriz,
  a- Nefes alıp vermemiz esnasında buharlaşmayı önler,
  b- Tüpün içinde teneffüs ettiğimiz havayı dar bir hacimde kullanarak dışarı vermemizi ve maskenin buharlaşmasını önler.
  c - Maske Camı: Yaklaşık 250°C’ye dayanıklı plastikten yapılmıştır. Çizilmelere karşı korunmalıdır.
  Maskenin takılması:
  1- Bağlarını gevşetin,
  2- Askı kayışını boynunuza takın,
  3- Maskeyi çeneye yerleştirip maskeyi takın,
  4- Bağları sıkıştırın, çene, alın, şakak, aynı anda,
  5- Maske kontrolü yapılacak, avuç içi ile,
  6- Maskenin çıkarılması, geriye doğru sırası ile takımı gerçekleştirilir.
  Cihaz sırtlığının önemi:
  1- Sırtımızın yaralanmasını önlemek için,
  2- Basıncı düşen tüpün soğuyacağından dolayı soğuktan korumak,
  3- Tüpün sabit durması ve yuvarlanmaması için önemlidir.
  SIRTLIKTA BULUNAN PARÇALAR:
  1 – Tüp (ŞİŞE)
  2 - Akciğer otomatiği
  3 - Regülatör
  4 - Manometre
  5 - Yüksek, orta ve alçak basınç hortumları
  6 - Omuz ve bel kayışları
  7 - Regülatör, tüpteki 300 bar basıncı,5-7 bar, düşürür,
  8 - Akciğer otomatiği ise, kullanıcının nefes alacağı bir bara düşürür.
  TÜPLER:
  Piyasada itfaiyecilerin kullanımı için ağırlık ve hacım olarak tekli ve çiftli tüpler bulunmaktadır.
  Tekli tüpler:
  11,5 kg ağırlığındadır, 300 bar hava basınçlı, 6 lt hacimli,1800 litre hava dolu olur, (300x6=1800)
  Çiftli tüpler:
  16,5 kg ağırlığında, 200 bar,x 2= 400 bar, 4 lt hacimli, 1600 litre hava vardır.
  KİŞİSEL KORUYUCU HAVA SOLUNUM CİHAZININ ÇEŞİTLERİ (KULLANIM AMACINA GÖRE)
  İtfaiye teşkilatlarında iki farklı sistemle çalışan Kişisel Koruyucu Hava Solunum Cihazı kullanılır. Birincisi, AÇIK DEVRE sistemi, ikincisi ise KAPALI DEVRE dir.
  Kapalı Devre sistem:
  Günümüz yangın söndürme olaylarında ve itfaiye teşkilatlarında çok nadiren kullanılır. Çoğunlukla Açık Devre sistem kullanılır. Dünya itfaiyeciliğinde olduğu gibi Türkiye’deki İtfaiye teşkilatlarında daha çok Açık Devre solunum cihazları kullanılmaktadır.
  Açık Devre Solunum Cihazları:
  İtfaiye teşkilatlarında en çok kullanılan sistemdir. Bu sistemde, depolanmış hava solunacak basınca indirilerek kullanıcıya verilir. Kullanılan hava egzoz yardımıyla dışarı atılır. Bu sistemde hava sıkıştırılarak tüplerde saklanır. Açık devre solunum cihazları, kapalı devre cihazlar gibi pozitif basınçla yani, maske içindeki basıncın dışarıdaki basıncın biraz üzerinde olması sebebiyle maskedeki açıklıklardan içeriye zehirli havanın girmesine engel olacak şekilde çalışmaktadır.
  Kapalı Devre Solunum Cihazları:
  Kapalı devre solunum cihazları, itfaiye erine maksimum 4 saat yetecek kadar hava imkânı sağlamasından dolayı uzun süreli çalışma gerektiren madenlerde, yer altı ve tünel yangınları gibi bazı özel yangınlarda ve buralarda yürütülecek arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılır. Kapalı devre cihazlarda kullanılan tüpte ya sıkıştırılmış hava ya da sıvı oksijen kullanılır. Açık sistemdeki gibi solunan hava dışarıya değilde, içeride tekrar solunması için sistemde kalır. Kalan hava kimyasal sistemde arındırılır ve oksijen takviyesi yapılarak tekrar sisteme verilir.
  TÜPLERDEKİ HAVA DURUMU:
  Bir insan, Yatakta yatarken , bir dakikada 6 litre hava tüketiriz, Otururken, bir dakikada 8-10 litre Yürürken, bir dakikada 14 litre, Çabuk yürürken, dakikada 20-30 litre Orta zorlukta iş yaparken 30-40 litre Zor iş yaparken 40-50 litre Çok zor iş yararken 65-100 litre Teneffüs cihazı kullanım süresi, insan yapısına göre değişir, Cihaz 45 dakika dayanabilir, 50 bara düştüğü zaman siren çalar, bu da dışarı çık demektir. Cihazın vanası açıldığında direk olarak 200 bar çıkar, bağlantı mekanizması akciğer otomatiğine 4-5 bar olarak gönderir, yine akciğer otomatiğinde bulunan mekanizma vasıtasıyla normal bir solunum olan bir bara düşürür.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Yangın Hidrant Sistemleri

  Yangın Hidrant Sistemleri

  Her ne kadar modernize olmuş bir tabirmiş gibi görünse de yangın hidrant sistemleri oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Özellikle yoğun kalabalıkların olduğu ve yangına karşı korunması gereken binaların bulunduğu bölgelerde geniş ve büyük ağızlı metal dökümden oluşan kazanlar ile yangına karşı güvenliğin oluşturulması amaçlanmıştır. Günümüzde ise tahmin edileceği üzere bu sistemler daha komplike ve daha güven vadeden bir yapıya sahiptir.
  Yangın hidrant sistemleri günümüzde yasal yükümlülükler kapsamında pek çok bina için zorunlu olarak tasarlanması gereken sistemlerdir. Özellikle yüksek düzeyde popülasyonun olduğu binalarda yönetmeliklerle bu sistemin bulundurulması zorunlu hale gelmiştir. Yangın ya da benzeri durumlarda ilk müdahale yapılmış olmasına karşın henüz işlevsel bir sonuç alınamamış yangınlarda kritik bir öneme sahiptir.
  Yangın Hidrant Sistemleri Nedir?
  Genel anlamıyla hidrant, yapıları yangına karşı koruyan ve yapının çevresine yerleştirilmesi gereken boru vasıtasıyla su atılımı sağlayan özel sistemlerdir. Yangının ilk müdahale kapsamında söndürülememesi durumunda ilk olarak bu sistemlere başvurulmaktadır. Bu sistemlerin yerleştirilirken dikkat edilmesi gereklidir. En nihayetinde yangın acil bir durum olduğundan, sistemleri kullanacak itfaiye ekiplerinin ve araçlarının yanaşabileceği uygunlukta sistemin yerleştirilmesi gereklidir. Hidrantlar arasındaki mesafe ve basınç durumu duyulan ihtiyaca göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca sağlıklı bir müdahalenin yapılabilmesi adına hidrant çıkışında min 7 bar basıncın sağlanması gereklidir.
  Hidrant Sistemi Nasıl Çalışır?
  Binanın etrafına belli aralıklarla yerleştirilen hidrantlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiye hortumlarının bağlanması suretiyle aktif hale gelmektedir. Yüksek düzeyde basınç ile su çıkışının sağlanması adına sistemin bağlanacağı su deposunun doğru şekilde belirlenmesi gereklidir.
  Sistemin bağlı olacağı deponun debisi 1900 lt/dak. şeklinde olmalıdır. Bunula birlikte sistem gerekliliklerinin tamamı ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş ve sistemlerin nasıl inşa edileceği, nasıl dizayn edileceği konusunda genel çerçeve çizilmiştir. Bu bağlamda profesyonel destek alınarak yangın hidrant sistemleri yönetmeliklere en uygun hale getirilmelidir. Böylelikle yönetmelik ile zorunlu kılınan yükümlülükler en uygun şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
  Ülkemizde ‘Binaların Yangından Korunma Yönetmeliğinde’ aşağıda belirtilen standartlar uygulanmaktadır.
  Hidrant sistemi
  MADDE 95- (1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.
  (2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.
  (3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
  (4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yer-leştirilir.
  (5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kul-lanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.
  (6) Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılma-sını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir.
  (7) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.
  (8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra ya-pamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerleri-nin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Konvansiyonel Yangın Algılama Ve İhbar Sis...

  • 1 yıl önce

  Konvansiyonel Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri

  Her yaşam alanında meydana gelebilecek olan yangın, hem can, hem de mal güvenliğini tehdit eden bir unsurdur. Herhangi bir küçük kaza ya da ufak bir ihmal sonucu ortaya çıkabileceği için, önceden önlem almak elzemdir.
  Bu sebeple konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri, yaşam alanında meydana gelen bir yangını anında algılayarak müdahale eder. Aynı zamanda yangın ihbar sistemleri sayesinde kişileri haberdar eder.
  Peki, konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri esas olarak neyi hedefler? Birleşik kullanılan bu sistem, hem yangının söndürülmesini amaçlar. Zira başlangıcında söndürmek daha kolay olacağı için, potansiyel can ve mal kayıpları da en aza indirgenebilir veya önlenebilir.
  Konvansiyonel Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri Unsurları
  Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri, birden fazla sensörden ve dedektörden meydana gelir. Böylece yangına kolay bir şekilde müdahale edilir. İçerisinde bulunan sistemler de şöyledir.
  1. Alarmlar
  2. Yangın İhbar Düğmeleri
  3. Isı Dedektörleri
  4. Duman Dedektörleri
  5. Kontrol Panelleri
  Bu unsurlardan dedektörlerin seçimine özel dikkat gösterilmelidir. Sensörler hassas olmalı, anında tespit ve müdahale yapabilmeli, birden fazla dumanı tanıyabilmelidir. Zira bir sigara dumanı ile buharı, yangından ayıramaz ve yanlış alarm verirse, pek çok soruna sebep olabilir.
  Isı Dedektörleri
  Yangın esnasında meydana gelen ısı artışı, bu dedektörler sayesinde tespit edilir. Ancak hassasiyet bakımından daha düşüktür ve küçük ısısal değerlerde yaşanan farklılıkları görmeyebilir. Küçük çaplı yangın durumu söz konusu olan yerlerde tercih edilmelidir.
  Yangın İhbar Düğmeleri
  Yaşam alanında hayatını sürdürenler tarafından, manuel şekilde aktifleştirilen bu düğmeler, yangın ihbar sistemi harekete geçirilmesinde kullanılır. Bu nedenle her kişinin erişebileceği, pratik bir yere konulmalıdır. Zira çok yüksekte olursa bir verim alınamayabilir.
  Duman Dedektörleri
  İyonizasyon ve duman olmak üzere iki türü bulunan konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri duman dedektörleri, hem siyah, hem de beyaz dumanı tespit eder. Her iki türün algılama sistemi farklı olmakla birlikte, farklı dumanları ayırt edebilmeli ve normal buhar gibi nedenle yanlış alarmlara neden olmamalıdır.
  Alarmlar
  Konvansiyonel yangın algılama içerisinde alarmlar, binada bulunanların yangından haberdar olmasını sağlar. Böylece herhangi bir can kaybı önlenebilir.
  Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Yasal Şartı Nedir?
  Yangın algılama ve ihbar sistemleri, 2002 yılından bu yana kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle tüm proje ile söz konusu uygulamalar; “binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” ile diğer uluslar arası koşullar kapsamında olmalıdır.
  Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Tasarım Kriterleri Nelerdir?
  Yangın algılama ve ihbar sistemleri, önemi nedeniyle bazı standartlara uygun olmalıdır. Bu sebeple tercih edilen ürünün EN 54-2 ile EN 54-4 standardı çerçevesinde bulunmalıdır. Ayrıca LPCB, VdS, UL ve AFNOR sertifikalar da sistemin kalitesini göstermekle beraber; pek çok kurum tarafından tercih edilmektedir.
  Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Etki Alanı Ne Kadardır?
  Yangın algılama ve ihbar sisteminde etki alanı, dedektörler tarafından belirlenir. Sistem içindeki duman dedektörleri kapsama çapı olarak 7,5 metre; sıcaklık dedektörleri için 5,3 metre olmaktadır. Kapladığı alan böylece duman dedektörlerinde en fazla 112 metrekare, ısı dedektörlerinde ise en fazla 56.3 metre karedir.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Yangın Ve Doğal Afet Durumunda, Acil Durum...

  YANGIN VE DOĞAL AFET DURUMUNDA, TAHLİYELERDE ACİL DURUM YÖNETİCİLERİ KİMLERDİR VE SORUMLULUKLARI NELERDİR.
  ACİL DURUM YÖNETİCİLERİ
  1 - Genel Koordinatör
  2 – Yangın güvenlik amiri, sorumlusu, veya İSG uzmanı
  3 – Acil müdahale ekip şefleri
  4 - Teknik Elaman veya Elamanlar
  5 – Haberleşme personeli
  6- Kat sorumluları ( iş yerine göre değişir, kısım amirleri, atölye amirleri, masa şefleri, bölüm şefleri, ortalama 50 kişiye kadar olan yerler)
  7 – Vardiya amirleri,
  8 – Varsa Özel güvenlik personelleri
  • VARDİYA AMİRLERİ:
  Vardiyalı çalışılan iş yerlerinde, Vardiya amirleri bir yangın ve doğal afet durumunda, en yetkili kişidir. Görevi, yangın güvenlik amirliği ve hatta genel koordinatördür. Yangının sevk idaresinden sorumludur. Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerini yönlendirir. İtfaiye haber verilip verilmediğini kontrol eder. Teknik ekipleri yönlendirir. Elektrik, Doğalgaz vanalarını kapattırır. Yangın esnasında söndürmek amacıyla su kullanılacaksa, su vanasını kapattırmaz. Asansörleri kontrol ettirir, mahsur kalan var mı diye, binayı, iş yerini dolaşır, kontrol yapar, Şehir itfaiyesinden önce, Bir üst amir geldiği zaman, görevi ona devir eder, Yangın hakkında genel bilgi aktarır, ne zaman çıktığı, nasıl oluştuğu, yaralı, can kaybı olup olmadığı gibi, Şehir itfaiyesi gelirse, yangın güvenlik amirliği otomatik olarak itfaiyeye geçer, Gelişmeler hakkında itfaiye amirine bilgi verir.
  • KAT SORUMLULARI
  Kat sorumluları bir yangın ve doğal afet durumunda, kendi katında çalışan ve kendi emrinde çalışanlardan sorumludur. Kendine bağlı çalışanı iyi tanıması, O gün kimlerin işe gelip gelmediğini, Sağlık durumları, Yaş, boy, kilo, cinsiyet, psikoloji, sabır, durumlarını, Personeller arasındaki uyum, Bunları takip edecek, Bir tahliye anında, o anda kimler var kimler yok takip edecek, ve toplanma bölgesine gidecek, Ve tekrar orda sayım yapacak, (kimlerin olup olmadığını) Hiç beklemeden, yangın güvenlik amirine bilgi verecek.
  • HABERLEŞME BİRİMİ VEYA PERSONELİ
  Bir yangın ve doğal afet durumunda, alarm sistemlerini iyi takip edecek, hangi sistemin hangi birime ait olduğunu bilecek, alarmın gerçek olup, olmadığını en seri şekilde takip ettirecek, Gelen bilgiye göre önce itfaiyeyi arayacak, Ve sırası ile diğer amirlerini arayacak, Acil müdahale ekiplerine çağrı yapacak, İtfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin seyri hakkında bilgi alacak, İtfaiye ekiplerine yangın yerini tam tarif edecek, veya itfaiyenin karşılanması için, ana caddeye kadar ekip sevk edecek, Eğer yangın yerine bir üst amir gelmemişse, yangının gelişimi, seyri hakkında yangın yerindeki bulunan yetkiliden bilgi alarak , son durum hakkında üst yöneticileri bilgi sahibi yapacak, Yangın büyük, yaralı var ise, takviye itfaiye ekibi ve ambulans isteyecek.
  • TEKNİK ELEMANLAR
  Bir yangın ve Doğal afet durumunda, Teknik personeller işin durumuna göre, talimat almalarına bile gerek kalmadan, Derhal Elektrik ve Doğalgaz vanalarını kapatırlar, Durum hakkında üst amirlerine bilgi verirler, Asansörlerde mahsur kalanlar varsa, onları kurtarırlar, Otomatik sistemleri, kapıları, turnikeleri, bariyerleri, devre dışı bırakırlar.
  • ACİL MÜDAHALE EKİP ŞEFLERİ
  Kendi görevlerini yaparlar, Söndürme, Kurtarma, Koruma, ilk yardım Ekip şefleri, yangın güvenlik amirine bağlıdır. Ekip şefleri yaptıkları, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım konusunda devamlı yangın güvenlik amirlerini bilgilendirirler, Yangın güvenlik amirinin talimatına göre hareket ederler,
  • YANGIN GÜVENLİK AMİRİ,
  Bir yangın ve doğal afet durumunda, ekiplerin sevk ve idaresinden sorumludur. Tüm gelişmeler hakkında genel koordinatörü bilgi verir, Çevredeki diğer birimlerle koordineyi sağlayacak, Yangın sonrası için, İtfaiye raporunu, Polis ifade tutanaklarını, Görgü tanıklarının ifade tutanakları toplar, Sigorta eksperini arar, Kamera kaydı görüntülerini muhafaza eder., Yangın yerinde bolca resim ve video kaydı alacak, aldıracak veya takibini yapacak, Çevrenin güvenliğini sağlatacak, ve adli işlem bitene kadar kimseyi olay yerine yaklaştırılmaması talimatını verecek, Şüpheli delil sayılacak, o olay yerinde olmaması gereken, bir eşya, teneke, varil varsa muhafaza altına alacak, Olay tarihini, saatini, ekiplerin ilk müdahale saatlerini, Hava koşullarını dikkate alacak, hava yağmurlu, güneşli, soğuk, sıcak, Sabotaj ihtimalini değerlendirecek, Mümkünse, olay yerindeki seyircileri kameraya kayıt edecek, (katil halen orda olabilir)
  • GENEL KOORDİNATÖR,
  Olayın takipçisi olacak, devamlı bilgi alacak.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

   

 • image description

  Endüstriyel Tesislerde Standart Dışı Yapıl...

  ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE STANDART DIŞI YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

  Endüstriyel tesislerin Ülke kalkınmasındaki rolünün ne kadar önemli olduğu ve bu tesislerde üretimlerinin aksamadan devam etmesi, hiç durmaması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir.
  Bu önlemler içerisinde en önemli olanı ise yangın güvenliği önlemleridir. Zira yangın bir anda gelir ve bırakın üretimi aksamayı, belki de işletmeyi tamamen yok edebilir.
  Endüstriyel tesislerde Yangın güvenliğinin tam olarak sağlanması, olmazsa olmazlardandır.
  İşletmelerde, yangının çıkmaması için çeşitli yangın önlemleri alınmakta fakat buna rağmen yinede yangınlar meydana gelmekte, eğer işletmede söndürme sistemleri varsa sistem devreye girerek, yangına müdahalede bulunmakta fakat çoğu zaman yangını söndürmediği de görülmektedir.
  Komuta ettiğim yüzlerce fabrika yangınlarının birçoğunda, yangın söndürme sistemlerinin standart dışı yapılmasından ve periyodik bakımlarının yapılmamış olmasından dolayı devreye giremediği, ya da devreye girse de söndürme performansının yetersizliğinden, yangını söndürmediğine şahit olmuşuzdur.
  Endüstriyel tesislerdeki yangın söndürme sistemleri içerisinde en yaygın olanı, ıslak borulu springler otomatik yangın söndürme sitemidir.
  Islak borulu springler otomatik yangın söndürme sitemi kurulumunda, özelikle yapının tavan yüksekliği ve üretim tehlike sınıfı çok önemlidir. Bu önemli kriterlere uyulmadığında seçilen malzemeler ve su hesaplamaları yanlış olur ve sistem emniyetli çalışamaz.
  TS EN 12845 (Otomatik springler sistemi) Bina tavan yüksekliği en fazla 7 metreye kadar olan yerler için standart belirlemiştir. Yüksekliği daha fazla olan yerler için Türk standartlarında bilgi yoktur. Buna rağmen yinede fabrikalara kurulan sipringler sistemlerinin çoğunun yinede, yükseklik hiçe sayılarak, TS EN 12845 standartlarına göre yapıldığı görülmektedir.
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5-2 nci maddesi , ” Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir” denmektedir.
  Bu durumda yüksek tavanlı binalarda, dünya üzerinde kabul görmüş, NFPA 13 springler otomatik söndürme sistemleri standartlarına göre sistemlerin yaptırılmasının daha emniyetli olacağı muhakkaktır.
  Zira, sistem yapılacak yerin tavan yüksekliği 10 metrenin üzerinde olduğunda, yangın esnasında ortaya çıkan ısı miktarına bağlı olarak sıcaklığın sprinkleri çalıştırması uzayacak, yangın büyüyecek ve springlerden akan su damlacıklarının çoğu, yere düşmeden buharlaşacak ve yangını söndürmede yetersiz kalacaktır, oysa sistemden akan su ile yangının homojen olarak bastırılması ve söndürmesi esastır.
  Ayrıca Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Madde 96 gereği, Islak borulu springler yangın söndürme sitemi kurulumunda,
  Yeterli sayıda zon oluşturulmadığı,
  Maksimum zon alanlarına uyulmadığı,
  Ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor ise, her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test, drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanaları konulmadığı görülmektedir.
  SONUÇ OLARAK Sistemlerin kurulumunda, işin tecrübeli ve ehil kişilere verilmesi gerektiği,
  TS EN 12845 standardının birçok yapı uygulamalarına cevap verir nitelikte olduğu fakat fabrikaların depoları gibi yüksek tavanlı yerler için uygulanmaması gerektiği ,
  yüksek tavanlı fabrikalarda NFPA13 standartlarının uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir .
  Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir,
  Uygun olmayan yangın malzemeleri ve söndürücüler yangın söndürmez, insan hayatı söndürür.
  KAYNAKLAR
  Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Madde 96
  TS EN 12845 Otomatik springler sistemi
  NFPA 13 ” Standart for the Insallatıon of sprinler systems “

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

 • image description

  Yangın Anında Acil Müdahale Ekipleri Ve Gö...

  • 1 yıl önce

  YANGIN ANINDA ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ VE GÖREVLERİ

  Yangınla mücadele emir komuta zinciri içinde organizasyona ihtiyaç duyar. Organizasyondaki her kesin görevi ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina ve tesis ve işletmelerden sahip ve yöneticileri sorumludur. Çalışma saatleri içinde görevli sayısının ve o binadaki en büyük amirin takdirine göre, bu görevi başarı ile yapabilecek uygun bir kişi yangın güvenlik amiri olarak seçilir veya atanır. Vardiya çalışan iş yerlerinde uygun görüldüğü takdirde bu görev vardiya amirlerine verilir. Yangın güvenlik amirleri çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar yangına karşı aldırılmış olan güvenlik önlemlerinin kontrolünden, bakımından varsa eksikliklerin giderilmesinden, ekiplerde görev alacak elamanların seçiminden, onlara verilecek görevlerden, tüm eğitim ve tatbikatlarından sorumludur. Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, Hizmetli sayısı 2 den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazı ile bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık, sık kontrol edilmesi sağlanır. Bir iş yerinde yangınla mücadele etmek için yangın güvenlik amiri sorumluluğunda müdahale ve tahliye olmak üzere iki ayrı organizasyona gidilir. Aslında organize edilmiş bir tahliye ekibi yoktur. Kurumda çalışan herkesin yapacağı görevler belirtilmelidir. Kurumlarda oluşturulacak müdahale ekipleri, Binalarının yangından korunması hakkındaki yönetmelik, (Yayımlandığı R.Gazetenin Tarih:19/12/2007 No : 26735) (Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/11/2007 No : 2007/12937) 126.127.128. md. Göre
  ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ
  30m,50, yüksek binalar ile, içerisinde 50 kişinin çalıştığı iş yerlerinde ve 200 kişinin yaşamış olduğu sitelerde şu ekiplerin kurulması kanun gereğidir.
  SÖNDÜRME EKİBİ, 3 KİŞİ
  KURTARMA EKİBİ 3 KİŞİ
  KORUMU EKİBİ 2 KİŞİ
  İLK YARDIM EKİBİ 2 KİŞİ
  Bu ekipler o iş yerinin en büyük amirin onayı ile kurulur. Her ekibin başında bir ekip şefi bulunur Ekip şefleri, amire karşı sorumludur. Ekipte görevli olan personeller kapsamlı bir şekilde eğitimden geçirilir, Ekipte görevli olan personellerin isimleri, adresleri, tlf numaraları, bir tablo içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Ekip listeleri her altı ayda bir güncellenir. Ayrılan personellerin yeri hemen doldurulur ve aynı eğitim alması sağlanır. İşyeri sahibi isterse, başka ekipte oluşturabilir, Haberleşme ekibi, sosyal hizmet ekibi, Elektrik arıza ekibi, Su arıza tesisatçı ekibi gibi.
  Söndürme ekibi;
  Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mâni olmak ve söndürmek, Yangın ihbarı alan ekip, ekip şefleri nezdinde kendilerinin kullanımına ayrılmış olan araç, gereç ve malzemeleri alarak derhal yangına müdahale ederler. Söndürebiliyorlarsa söndürürler, söndüremiyorlarsa, müdahaleden dolayı zararı en az seviyeye indirirler. Şehir itfaiyesi gelirse, şehir itfaiyesi emrine girerler, Şehir itfaiyesi amiri, yangının büyüklüğüne ve tehlike durumuna göre, bir değerlendirme yaparak, bu ekiplerin bir kenara çekilmesini isterse, bir kenara çekilirler. Bu ekipler, diğer ekiplere yardımcı olurlar. Veya itfaiye amirinin vermiş olduğu diğer görevleri yaparlar.
  Kurtarma ekibi;
  Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, Kurtarma ekibinde görevli olan kişiler, bir yangın ve doğal afet esnasında ilk önce can, daha sonra kurtarılacak eşyaların öncelik sırasına göre mal kurtaracaklar. Kurtarma ekibi, bir yangın esnasında tahliye yollarını iyi bilmeli, kurtarma işlemini buna göre planlamalıdır. Kurtarma işlemi en son çıkıştan itibaren, aranan, kayıp olan kişinin çalıştığı merkeze doğru hareket etmelidir. Kurtarma ekibi, yaralı taşımı usullerini iyi bilmelidir. Yangında ilk kurtarılacak eşyalar, çuvallara ve kolilere konularak taşınmalı, Değerli eşyalar zimmetle, koruma ekibine teslim etmelidir.
  Koruma ekibi;
  Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, Etrafı güvenlik çemberine almak, Koruma ekibinde görevli olan personeller mümkünse resmi kıyafet taşıyan kişilerden oluşturulmalı, Kurtarma ekibince getirilen eşyaların, hangi birimleri ait olduğun iyi bilmeli, Hangi eşyaların hangi personel tarafından kendine teslim edildiğini takip etmeli, Zimmetle almış olduğu eşyaları da, yine zimmetle ilk sahibine teslim etmelidir. İtfaiyenin konuşlanmasına yardımcı olacak, Panik engellenecektir. İtfaiyeyi karşılamak ve yönlendirmek için sokak başına kadar veya cadde başında beklemek, Sokak içinde, park eden araçlar varsa kaldırtmak, Kurum araçları anahtarlarını mutlaka teslim almak veya sahiplerini bilmek, acil durumlar için tlf, kayıt altına almak, Araç plakalarını kayıt altına almak, İtfaiye ve ambulans araçlarının olay yerinde manevra kabiliyetini engelleyici ne varsa onları ortamdan uzaklaştırmak. Çalıştığı kurumu iyi bilmek ile görevlidir.
  İlk Yardım ekibi;
  Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. Kurtarma ekibinin, getirmiş olduğu yaralıları, öncelik sırasına göre, ilk yardım yapmak veya ambulans ve doktorla hastaneye sevk etmek, Hastaneye sevk edilmiş olan hastaları takip etmek, (yaralı durumuna göre) Hangi hastaneye gittiğini öğrenmek ve ya, hangi saatte, hangi plaka ile sevkinin notunu almak. 112 mi yoksa, özel ambulans mı, Son gelişmeleri hakkında, hasta yakınlarını bilgi sahibi yapmak, Kurum yetkili amirine veya koordinatöre devamlı son durum hakkında bilgi vermek ile görevlidirler.

  Görüşmek dileğiyle…
  Kural Yangın Güvenliği A.Ş. İsmail Cenk Kural

HAKKIMIZDA

Kural Endüstri Mekatronik ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş.

Ülkemizin önde gelen sanayici ve kuruluşlarına hizmet vermek amacı ile kuruldu
Kural Endüstri, Trakya bölgesinde bulunan, Çerkezköy, Çorlu, Veliköy, Velimeşe, Kırklareli, Malkara, Lüleburgaz ve Misinli Organize sanayi bölgeleri ile birlikte tüm OSB’lere hizmet vermektedir. Kural Endüstri, yangın algılama ve ihbar sistemleri konularında profesyonelleşmiş bir şirkettir.
Bölgemizde bir çok fabrikanın ve kamu kuruluşunun, yangın sistemlerini başarı ile uygulamış, bu fabrika ve kuruluşların kendi alanlarında, yangın sistemleri ile ilgili örnek fabrika ve kuruluşlar seçilmesini sağlamıştır. Firmamız, yangın algılama ve ihbar sistemleri konusunda, yine bölgesinde öncülüğünü yapmış ve tek olma özelliğini taşımıştır. Yine bu işimizde de insanların can güvenliği hedeflemiştir.

MİSYONUMUZ
• Trakya Bölgesindeki, yangın korunum ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını, nitelikli olarak karşılamak.
• Faaliyet alanlarında, İstanbul firmalarına olan bağımlılığı yok etmek.
• Kendi alanında, öncü projeler gerçekleştirmek.• Müşterilerinin menfaatlerini, kendi menfaatleri ile eş tutmak.
• Bölgesel, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak.
• Faaliyet konularında, nitelikli çalışanlar yetiştirmek.• Gerçekleştirilen projelerde, çevreye saygıyı ön planda tutmak.

VİZYONUMUZ
• Faaliyet alanında, pazar lideri olmak.
• Dünya ile entegre olmuş, ülkemizde akla gelen, ilk yangın güvenlik firması olmak.
• Faaliyet alanlarında, yönlendirilen değil, yönlendiren olmak.
• Dönemsel hedeflerini, gerçekleştiren bir sistem olmak.
• Faaliyet alanındaki profesyoneller tarafından, tercih edilen işveren olmak.
• Kurumsal kimliğini, sürdürülebilir olarak konumlandırmak.Ekibimiz

image description

Gülçin Kural

Yönetim Kurulu Başkanı
image description

İsmail Cenk Kural

Genel Müdür
image description

Can Kural

Proje Saha Yöneticisi
image description

Kader Kural

Kimyager İsg Uzmanı
image description

Hayri Aksoy

Teknik Servis Yöneticisi
image description

Mustafa Tipi

Yangın Güvenlik Uzmanı
image description

Ersin Yavuz

Makine Mühendisi Proje Onay Yöneticisi

Referanslarımız

Kural Endüstri A.Ş. Referans Listesi

Çerkezköy fabrikası, Sprink Sistemleri, Sabit Yangın Boru Tesisatı ve yangın Hidrant Sistem Revizyonları
Velimeşe Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Keşan Toprak Mahsulleri Ofisi Çelik Silo Yangın Hidrand Sistemleri ve Pompa Grup Sistemleri
Velimeşe Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri
Çerkezköy Royal Life Sitesi Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Yangın Proje Danışmanlığı ve Sabit Boru Tesisatı Yangın Dolap Sistemleri.
Kırklareli Vize Komutanlığı Yangın İhbar ve Alarm Sistemleri
Beks Depoları Sabit Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Çerkezköy Fabrikası, Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Çerkezköy Fabrikası Yangın Güvenlik Sistem Revizyonları
Veliköy Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri
Çorlu Deri O.S.B Fabrikası Yangın İhbar ve Alarm Sistemleri
Çorlu Ergene OS.B. Fabrikası Yangın Hidrant ve Malzeme Tedariği
Velimeşe Fabrikası Sprink Sistemleri ve Hava Tesisat Revizyonları
Çerkezköy Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Çerkezköy Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Çerkezköy Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Çerkezköy Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri
Marmaraereğlisi Fabrikası Pompa grubu, Sabit Yangın Boru Tesisatı, Yangın Hidrant Sistemleri, Sprink Sistemleri

kuralendustri.com

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mah. Öztrak Cad. No; 57/59 Çerkezköy

HARİTADA AÇ